Official Rotation - P4 - Shaman

Soulzone

Developer | TR Community Manager
Staff Member
Admin
Lua Crew


 • Submit your maps for the Shaman (P4) Category here. Please read the following rules before submitting any maps, as your maps will be ignored if they are not followed.

  • Map crew members will reply to the thread periodically with their review of the maps that have been posted.
  • You may submit a total of one map per session. In other words, once you have posted one map, do not post any more until a map crew member replies to the thread with a review of your maps. If you post more than one map, they will be automatically ignored.
  • Simply post the map code (@123456). Screenshots and XML are not neccessary.
  • Once you have submitted a map, do not post it again at a later date if it has not been edited in any way.
  • Do not post maps for multiple categories. For example, if you have already posted your map in the P4 thread, you may not submit that map to any other category.
  • Review decisions are final. Do not use this thread to argue with whatever decision was made about your map.
  • Please make sure you understand the criteria for the category you are submitting your maps to.
  • Please do not use colour tags when you are submitting your maps. If you do, your map code may be missed.
  About P4
  Please make sure your map meets the following criteria before submitting.
  • No 1 or 2 plank/generic solutions.
  • Maps which challenge shamans to try interesting and new builds.
  • Consideration for hard mode is encouraged but not necessary.
  • Maps shouldn't be too hard for newer shamans.


 • Udostępniaj swoje mapy kategorii (P4) tutaj. Proszę najpierw przeczytaj reguły zanim umieścisz tu jakikolwiek kod, w innym wypadku twoja mapa zostanie zignorowana jeżeli nie będziesz ich przestrzegać

  • Członkowie Map Crew będą publikować tu swoje recenzje dotyczące udostępnionych przez was map co jakiś czas.
  • Możesz przesyłać maksymalnie dwie mapy na przegląd. Prościej mówiąc jeżeli za jednym razem umieścisz w poście dwie mapy, nie udostępniaj ich więcej tylko czekaj na reakcje ze strony członka Map Crew. Jeżeli twój post będzie zawierał więcej niż dwie mapy zostanie zwyczajnie zignorowany.
  • Po prostu wpisz kod mapy (@123456). Zrzuty ekranu i XML nie są potrzebne
  • Po przesłaniu mapy nie publikuj jej ponownie w późniejszym terminie, jeżeli nie została w żadne sposób zmodyfikowana
  • Nie publikuj map dla wielu kategorii. Na przykład jeśli już opublikowałeś mapę w wątku z P4 nie możesz przesłać tej mapy do żadnej innej kategorii
  • Recenzje dla tej kategorii są subiektywne dla członka załogi mapcrew, który ją recenzuje.
  • Upewnij się, że znasz kryteria kategorii do której przesyłasz swoją mape
  • Proszę nie używaj kolorowych znaczników podczas przesyłania map. Jeżeli to zrobisz twój kod mapy może zostać pominięty

  O P4
  przed wysłaniem proszę upewnij się, że twoja mapa spełnia wszystkie kryteria
  • Brak 1 lub 2 deski/ ogólne rozwiązania
  • Mapa ma rzucać wyzwanie szamanowi, aby wymyślił nowe ciekawe budowle
  • Rozważania dotyczące trybu trudnego są zalecane ale nie konieczne
  • Mapa nie może być zbyt trudna dla nowych szamanów
  translation: Czuowiek
 
Last edited by a moderator:

Snowtland

Little Mouse
Permed:
Seidou - @317244
Melekk - @317997
Pychun - @318166

Denied:
none.

P8'ed:
Pychun - @318173
 
Last edited:

Menerus

Active Mouse
Permed:
@308626 - Good map. But could have taken more of him. Placed embellishments and a more difficult path for the shaman.

Denied:
@308101 - Could have availed much more! Placed ornaments, a background and improve the gameplay that the shaman needs to make the map.
 
Top
"Dev-TR" theme by Soulzone