Official Rotation - P17 - Racing

Rayanekms

Little Mouse


 • Submit your maps for the Racing (P17) Category here. Please read the following rules before submitting any maps, as your maps will be ignored if they are not followed.

  • Map crew members will reply to the thread periodically with their review of the maps that have been posted.
  • You may submit a total of two maps per session. In other words, once you have posted two maps, do not post any more until a map crew member replies to the thread with a review of your maps. If you post more than two maps, they will be automatically ignored.
  • Simply post the map code (@123456). Screenshots and XML are not neccessary.
  • Once you have submitted a map, do not post it again at a later date if it has not been edited in any way.
  • Do not post maps for multiple categories. For example, if you have already posted your map in the P4 thread, you may not submit that map to any other category.
  • Review decisions are final. Do not use this thread to argue with whatever decision was made about your map.
  • Please make sure you understand the criteria for the category you are submitting your maps to.
  • Please do not use colour tags when you are submitting your maps. If you do, your map code may be missed.
  About P17
  Please make sure your map meets the following criteria before submitting.
  • no shaman objects including anchors
  • no backgrounds
  • no decorations (flowers, plants, etc)
  • no collision/soulmate/night/scrolling/defilante maps
  • no dynamic grounds
  • use default properties for grounds, with exceptions for wj tramps and such.
  • use common sense


 • Udostępniaj swoje mapy kategorii (P17) tutaj. Proszę najpierw przeczytaj reguły zanim umieścisz tu jakikolwiek kod, w innym wypadku twoja mapa zostanie zignorowana jeżeli nie będziesz ich przestrzegać

  • Członkowie Map Crew będą publikować tu swoje recenzje dotyczące udostępnionych przez was map co jakiś czas.
  • Możesz przesyłać maksymalnie dwie mapy na przegląd. Prościej mówiąc jeżeli za jednym razem umieścisz w poście dwie mapy, nie udostępniaj ich więcej tylko czekaj na reakcje ze strony członka Map Crew. Jeżeli twój post będzie zawierał więcej niż dwie mapy zostanie zwyczajnie zignorowany.
  • Po prostu wpisz kod mapy (@123456). Zrzuty ekranu i XML nie są potrzebne
  • Po przesłaniu mapy nie publikuj jej ponownie w późniejszym terminie, jeżeli nie została w żadne sposób zmodyfikowana
  • Nie publikuj map dla wielu kategorii. Na przykład jeśli już opublikowałeś mapę w wątku z P4 nie możesz przesłać tej mapy do żadnej innej kategorii
  • Recenzje dla tej kategorii są subiektywne dla członka załogi mapcrew, który ją recenzuje.
  • Upewnij się, że znasz kryteria kategorii do której przesyłasz swoją mape
  • Proszę nie używaj kolorowych znaczników podczas przesyłania map. Jeżeli to zrobisz twój kod mapy może zostać pominięty
  O P17
  przed wysłaniem proszę upewnij się, że twoja mapa spełnia wszystkie kryteria
  • żadnych obiektów szamana w tym kotwic
  • brak tła
  • brak dekoracji np: (roślin,mebli itd..)
  • mapa bez kolizji/partnerów/nocy/przewijania/mapy defilante
  • brak dynamicznych gruntów
  • używaj domyślnych wartości dla gruntów z wyjątkiem trampolin przykładowo dla map wj
  • użyj rozumu
  translation: Czuowiek


 • Submit your maps for the Racing (P17) Category here. Please read the following rules before submitting any maps, as your maps will be ignored if they are not followed.

  • Map crew members will reply to the thread periodically with their review of the maps that have been posted.
  • You may submit a total of two maps per session. In other words, once you have posted two maps, do not post any more until a map crew member replies to the thread with a review of your maps. If you post more than two maps, they will be automatically ignored.
  • Simply post the map code (@123456). Screenshots and XML are not neccessary.
  • Once you have submitted a map, do not post it again at a later date if it has not been edited in any way.
  • Do not post maps for multiple categories. For example, if you have already posted your map in the P4 thread, you may not submit that map to any other category.
  • Review decisions are final. Do not use this thread to argue with whatever decision was made about your map.
  • Please make sure you understand the criteria for the category you are submitting your maps to.
  • Please do not use colour tags when you are submitting your maps. If you do, your map code may be missed.
  About P17
  Please make sure your map meets the following criteria before submitting.
  • no shaman objects including anchors
  • no backgrounds
  • no decorations (flowers, plants, etc)
  • no collision/soulmate/night/scrolling/defilante maps
  • no dynamic grounds
  • use default properties for grounds, with exceptions for wj tramps and such.
  • use common sense


 • Udostępniaj swoje mapy kategorii (P17) tutaj. Proszę najpierw przeczytaj reguły zanim umieścisz tu jakikolwiek kod, w innym wypadku twoja mapa zostanie zignorowana jeżeli nie będziesz ich przestrzegać

  • Członkowie Map Crew będą publikować tu swoje recenzje dotyczące udostępnionych przez was map co jakiś czas.
  • Możesz przesyłać maksymalnie dwie mapy na przegląd. Prościej mówiąc jeżeli za jednym razem umieścisz w poście dwie mapy, nie udostępniaj ich więcej tylko czekaj na reakcje ze strony członka Map Crew. Jeżeli twój post będzie zawierał więcej niż dwie mapy zostanie zwyczajnie zignorowany.
  • Po prostu wpisz kod mapy (@123456). Zrzuty ekranu i XML nie są potrzebne
  • Po przesłaniu mapy nie publikuj jej ponownie w późniejszym terminie, jeżeli nie została w żadne sposób zmodyfikowana
  • Nie publikuj map dla wielu kategorii. Na przykład jeśli już opublikowałeś mapę w wątku z P4 nie możesz przesłać tej mapy do żadnej innej kategorii
  • Recenzje dla tej kategorii są subiektywne dla członka załogi mapcrew, który ją recenzuje.
  • Upewnij się, że znasz kryteria kategorii do której przesyłasz swoją mape
  • Proszę nie używaj kolorowych znaczników podczas przesyłania map. Jeżeli to zrobisz twój kod mapy może zostać pominięty
  O P17
  przed wysłaniem proszę upewnij się, że twoja mapa spełnia wszystkie kryteria
  • żadnych obiektów szamana w tym kotwic
  • brak tła
  • brak dekoracji np: (roślin,mebli itd..)
  • mapa bez kolizji/partnerów/nocy/przewijania/mapy defilante
  • brak dynamicznych gruntów
  • używaj domyślnych wartości dla gruntów z wyjątkiem trampolin przykładowo dla map wj
  • użyj rozumu
  translation: Czuowiek
@545647

@545645

@545648

@545644

@545642
please ?
 

Rayanekms

Little Mouse


 • Submit your maps for the Racing (P17) Category here. Please read the following rules before submitting any maps, as your maps will be ignored if they are not followed.

  • Map crew members will reply to the thread periodically with their review of the maps that have been posted.
  • You may submit a total of two maps per session. In other words, once you have posted two maps, do not post any more until a map crew member replies to the thread with a review of your maps. If you post more than two maps, they will be automatically ignored.
  • Simply post the map code (@123456). Screenshots and XML are not neccessary.
  • Once you have submitted a map, do not post it again at a later date if it has not been edited in any way.
  • Do not post maps for multiple categories. For example, if you have already posted your map in the P4 thread, you may not submit that map to any other category.
  • Review decisions are final. Do not use this thread to argue with whatever decision was made about your map.
  • Please make sure you understand the criteria for the category you are submitting your maps to.
  • Please do not use colour tags when you are submitting your maps. If you do, your map code may be missed.
  About P17
  Please make sure your map meets the following criteria before submitting.
  • no shaman objects including anchors
  • no backgrounds
  • no decorations (flowers, plants, etc)
  • no collision/soulmate/night/scrolling/defilante maps
  • no dynamic grounds
  • use default properties for grounds, with exceptions for wj tramps and such.
  • use common sense


 • Udostępniaj swoje mapy kategorii (P17) tutaj. Proszę najpierw przeczytaj reguły zanim umieścisz tu jakikolwiek kod, w innym wypadku twoja mapa zostanie zignorowana jeżeli nie będziesz ich przestrzegać

  • Członkowie Map Crew będą publikować tu swoje recenzje dotyczące udostępnionych przez was map co jakiś czas.
  • Możesz przesyłać maksymalnie dwie mapy na przegląd. Prościej mówiąc jeżeli za jednym razem umieścisz w poście dwie mapy, nie udostępniaj ich więcej tylko czekaj na reakcje ze strony członka Map Crew. Jeżeli twój post będzie zawierał więcej niż dwie mapy zostanie zwyczajnie zignorowany.
  • Po prostu wpisz kod mapy (@123456). Zrzuty ekranu i XML nie są potrzebne
  • Po przesłaniu mapy nie publikuj jej ponownie w późniejszym terminie, jeżeli nie została w żadne sposób zmodyfikowana
  • Nie publikuj map dla wielu kategorii. Na przykład jeśli już opublikowałeś mapę w wątku z P4 nie możesz przesłać tej mapy do żadnej innej kategorii
  • Recenzje dla tej kategorii są subiektywne dla członka załogi mapcrew, który ją recenzuje.
  • Upewnij się, że znasz kryteria kategorii do której przesyłasz swoją mape
  • Proszę nie używaj kolorowych znaczników podczas przesyłania map. Jeżeli to zrobisz twój kod mapy może zostać pominięty
  O P17
  przed wysłaniem proszę upewnij się, że twoja mapa spełnia wszystkie kryteria
  • żadnych obiektów szamana w tym kotwic
  • brak tła
  • brak dekoracji np: (roślin,mebli itd..)
  • mapa bez kolizji/partnerów/nocy/przewijania/mapy defilante
  • brak dynamicznych gruntów
  • używaj domyślnych wartości dla gruntów z wyjątkiem trampolin przykładowo dla map wj
  • użyj rozumu
  translation: Czuowiek
@545648

@545644
 

Rayanekms

Little Mouse


 • Submit your maps for the Racing (P17) Category here. Please read the following rules before submitting any maps, as your maps will be ignored if they are not followed.

  • Map crew members will reply to the thread periodically with their review of the maps that have been posted.
  • You may submit a total of two maps per session. In other words, once you have posted two maps, do not post any more until a map crew member replies to the thread with a review of your maps. If you post more than two maps, they will be automatically ignored.
  • Simply post the map code (@123456). Screenshots and XML are not neccessary.
  • Once you have submitted a map, do not post it again at a later date if it has not been edited in any way.
  • Do not post maps for multiple categories. For example, if you have already posted your map in the P4 thread, you may not submit that map to any other category.
  • Review decisions are final. Do not use this thread to argue with whatever decision was made about your map.
  • Please make sure you understand the criteria for the category you are submitting your maps to.
  • Please do not use colour tags when you are submitting your maps. If you do, your map code may be missed.
  About P17
  Please make sure your map meets the following criteria before submitting.
  • no shaman objects including anchors
  • no backgrounds
  • no decorations (flowers, plants, etc)
  • no collision/soulmate/night/scrolling/defilante maps
  • no dynamic grounds
  • use default properties for grounds, with exceptions for wj tramps and such.
  • use common sense


 • Udostępniaj swoje mapy kategorii (P17) tutaj. Proszę najpierw przeczytaj reguły zanim umieścisz tu jakikolwiek kod, w innym wypadku twoja mapa zostanie zignorowana jeżeli nie będziesz ich przestrzegać

  • Członkowie Map Crew będą publikować tu swoje recenzje dotyczące udostępnionych przez was map co jakiś czas.
  • Możesz przesyłać maksymalnie dwie mapy na przegląd. Prościej mówiąc jeżeli za jednym razem umieścisz w poście dwie mapy, nie udostępniaj ich więcej tylko czekaj na reakcje ze strony członka Map Crew. Jeżeli twój post będzie zawierał więcej niż dwie mapy zostanie zwyczajnie zignorowany.
  • Po prostu wpisz kod mapy (@123456). Zrzuty ekranu i XML nie są potrzebne
  • Po przesłaniu mapy nie publikuj jej ponownie w późniejszym terminie, jeżeli nie została w żadne sposób zmodyfikowana
  • Nie publikuj map dla wielu kategorii. Na przykład jeśli już opublikowałeś mapę w wątku z P4 nie możesz przesłać tej mapy do żadnej innej kategorii
  • Recenzje dla tej kategorii są subiektywne dla członka załogi mapcrew, który ją recenzuje.
  • Upewnij się, że znasz kryteria kategorii do której przesyłasz swoją mape
  • Proszę nie używaj kolorowych znaczników podczas przesyłania map. Jeżeli to zrobisz twój kod mapy może zostać pominięty
  O P17
  przed wysłaniem proszę upewnij się, że twoja mapa spełnia wszystkie kryteria
  • żadnych obiektów szamana w tym kotwic
  • brak tła
  • brak dekoracji np: (roślin,mebli itd..)
  • mapa bez kolizji/partnerów/nocy/przewijania/mapy defilante
  • brak dynamicznych gruntów
  • używaj domyślnych wartości dla gruntów z wyjątkiem trampolin przykładowo dla map wj
  • użyj rozumu
  translation: Czuowiek
@545645@545642
 

Rayanekms

Little Mouse


 • Submit your maps for the Racing (P17) Category here. Please read the following rules before submitting any maps, as your maps will be ignored if they are not followed.

  • Map crew members will reply to the thread periodically with their review of the maps that have been posted.
  • You may submit a total of two maps per session. In other words, once you have posted two maps, do not post any more until a map crew member replies to the thread with a review of your maps. If you post more than two maps, they will be automatically ignored.
  • Simply post the map code (@123456). Screenshots and XML are not neccessary.
  • Once you have submitted a map, do not post it again at a later date if it has not been edited in any way.
  • Do not post maps for multiple categories. For example, if you have already posted your map in the P4 thread, you may not submit that map to any other category.
  • Review decisions are final. Do not use this thread to argue with whatever decision was made about your map.
  • Please make sure you understand the criteria for the category you are submitting your maps to.
  • Please do not use colour tags when you are submitting your maps. If you do, your map code may be missed.
  About P17
  Please make sure your map meets the following criteria before submitting.
  • no shaman objects including anchors
  • no backgrounds
  • no decorations (flowers, plants, etc)
  • no collision/soulmate/night/scrolling/defilante maps
  • no dynamic grounds
  • use default properties for grounds, with exceptions for wj tramps and such.
  • use common sense


 • Udostępniaj swoje mapy kategorii (P17) tutaj. Proszę najpierw przeczytaj reguły zanim umieścisz tu jakikolwiek kod, w innym wypadku twoja mapa zostanie zignorowana jeżeli nie będziesz ich przestrzegać

  • Członkowie Map Crew będą publikować tu swoje recenzje dotyczące udostępnionych przez was map co jakiś czas.
  • Możesz przesyłać maksymalnie dwie mapy na przegląd. Prościej mówiąc jeżeli za jednym razem umieścisz w poście dwie mapy, nie udostępniaj ich więcej tylko czekaj na reakcje ze strony członka Map Crew. Jeżeli twój post będzie zawierał więcej niż dwie mapy zostanie zwyczajnie zignorowany.
  • Po prostu wpisz kod mapy (@123456). Zrzuty ekranu i XML nie są potrzebne
  • Po przesłaniu mapy nie publikuj jej ponownie w późniejszym terminie, jeżeli nie została w żadne sposób zmodyfikowana
  • Nie publikuj map dla wielu kategorii. Na przykład jeśli już opublikowałeś mapę w wątku z P4 nie możesz przesłać tej mapy do żadnej innej kategorii
  • Recenzje dla tej kategorii są subiektywne dla członka załogi mapcrew, który ją recenzuje.
  • Upewnij się, że znasz kryteria kategorii do której przesyłasz swoją mape
  • Proszę nie używaj kolorowych znaczników podczas przesyłania map. Jeżeli to zrobisz twój kod mapy może zostać pominięty
  O P17
  przed wysłaniem proszę upewnij się, że twoja mapa spełnia wszystkie kryteria
  • żadnych obiektów szamana w tym kotwic
  • brak tła
  • brak dekoracji np: (roślin,mebli itd..)
  • mapa bez kolizji/partnerów/nocy/przewijania/mapy defilante
  • brak dynamicznych gruntów
  • używaj domyślnych wartości dla gruntów z wyjątkiem trampolin przykładowo dla map wj
  • użyj rozumu
  translation: Czuowiek
Skullehtor - @545738 BEST CREATOR
 

Rayanekms

Little Mouse


 • Submit your maps for the Racing (P17) Category here. Please read the following rules before submitting any maps, as your maps will be ignored if they are not followed.

  • Map crew members will reply to the thread periodically with their review of the maps that have been posted.
  • You may submit a total of two maps per session. In other words, once you have posted two maps, do not post any more until a map crew member replies to the thread with a review of your maps. If you post more than two maps, they will be automatically ignored.
  • Simply post the map code (@123456). Screenshots and XML are not neccessary.
  • Once you have submitted a map, do not post it again at a later date if it has not been edited in any way.
  • Do not post maps for multiple categories. For example, if you have already posted your map in the P4 thread, you may not submit that map to any other category.
  • Review decisions are final. Do not use this thread to argue with whatever decision was made about your map.
  • Please make sure you understand the criteria for the category you are submitting your maps to.
  • Please do not use colour tags when you are submitting your maps. If you do, your map code may be missed.
  About P17
  Please make sure your map meets the following criteria before submitting.
  • no shaman objects including anchors
  • no backgrounds
  • no decorations (flowers, plants, etc)
  • no collision/soulmate/night/scrolling/defilante maps
  • no dynamic grounds
  • use default properties for grounds, with exceptions for wj tramps and such.
  • use common sense


 • Udostępniaj swoje mapy kategorii (P17) tutaj. Proszę najpierw przeczytaj reguły zanim umieścisz tu jakikolwiek kod, w innym wypadku twoja mapa zostanie zignorowana jeżeli nie będziesz ich przestrzegać

  • Członkowie Map Crew będą publikować tu swoje recenzje dotyczące udostępnionych przez was map co jakiś czas.
  • Możesz przesyłać maksymalnie dwie mapy na przegląd. Prościej mówiąc jeżeli za jednym razem umieścisz w poście dwie mapy, nie udostępniaj ich więcej tylko czekaj na reakcje ze strony członka Map Crew. Jeżeli twój post będzie zawierał więcej niż dwie mapy zostanie zwyczajnie zignorowany.
  • Po prostu wpisz kod mapy (@123456). Zrzuty ekranu i XML nie są potrzebne
  • Po przesłaniu mapy nie publikuj jej ponownie w późniejszym terminie, jeżeli nie została w żadne sposób zmodyfikowana
  • Nie publikuj map dla wielu kategorii. Na przykład jeśli już opublikowałeś mapę w wątku z P4 nie możesz przesłać tej mapy do żadnej innej kategorii
  • Recenzje dla tej kategorii są subiektywne dla członka załogi mapcrew, który ją recenzuje.
  • Upewnij się, że znasz kryteria kategorii do której przesyłasz swoją mape
  • Proszę nie używaj kolorowych znaczników podczas przesyłania map. Jeżeli to zrobisz twój kod mapy może zostać pominięty
  O P17
  przed wysłaniem proszę upewnij się, że twoja mapa spełnia wszystkie kryteria
  • żadnych obiektów szamana w tym kotwic
  • brak tła
  • brak dekoracji np: (roślin,mebli itd..)
  • mapa bez kolizji/partnerów/nocy/przewijania/mapy defilante
  • brak dynamicznych gruntów
  • używaj domyślnych wartości dla gruntów z wyjątkiem trampolin przykładowo dla map wj
  • użyj rozumu
  translation: Czuowiek
@546036
 

Rayanekms

Little Mouse


 • Submit your maps for the Racing (P17) Category here. Please read the following rules before submitting any maps, as your maps will be ignored if they are not followed.

  • Map crew members will reply to the thread periodically with their review of the maps that have been posted.
  • You may submit a total of two maps per session. In other words, once you have posted two maps, do not post any more until a map crew member replies to the thread with a review of your maps. If you post more than two maps, they will be automatically ignored.
  • Simply post the map code (@123456). Screenshots and XML are not neccessary.
  • Once you have submitted a map, do not post it again at a later date if it has not been edited in any way.
  • Do not post maps for multiple categories. For example, if you have already posted your map in the P4 thread, you may not submit that map to any other category.
  • Review decisions are final. Do not use this thread to argue with whatever decision was made about your map.
  • Please make sure you understand the criteria for the category you are submitting your maps to.
  • Please do not use colour tags when you are submitting your maps. If you do, your map code may be missed.
  About P17
  Please make sure your map meets the following criteria before submitting.
  • no shaman objects including anchors
  • no backgrounds
  • no decorations (flowers, plants, etc)
  • no collision/soulmate/night/scrolling/defilante maps
  • no dynamic grounds
  • use default properties for grounds, with exceptions for wj tramps and such.
  • use common sense


 • Udostępniaj swoje mapy kategorii (P17) tutaj. Proszę najpierw przeczytaj reguły zanim umieścisz tu jakikolwiek kod, w innym wypadku twoja mapa zostanie zignorowana jeżeli nie będziesz ich przestrzegać

  • Członkowie Map Crew będą publikować tu swoje recenzje dotyczące udostępnionych przez was map co jakiś czas.
  • Możesz przesyłać maksymalnie dwie mapy na przegląd. Prościej mówiąc jeżeli za jednym razem umieścisz w poście dwie mapy, nie udostępniaj ich więcej tylko czekaj na reakcje ze strony członka Map Crew. Jeżeli twój post będzie zawierał więcej niż dwie mapy zostanie zwyczajnie zignorowany.
  • Po prostu wpisz kod mapy (@123456). Zrzuty ekranu i XML nie są potrzebne
  • Po przesłaniu mapy nie publikuj jej ponownie w późniejszym terminie, jeżeli nie została w żadne sposób zmodyfikowana
  • Nie publikuj map dla wielu kategorii. Na przykład jeśli już opublikowałeś mapę w wątku z P4 nie możesz przesłać tej mapy do żadnej innej kategorii
  • Recenzje dla tej kategorii są subiektywne dla członka załogi mapcrew, który ją recenzuje.
  • Upewnij się, że znasz kryteria kategorii do której przesyłasz swoją mape
  • Proszę nie używaj kolorowych znaczników podczas przesyłania map. Jeżeli to zrobisz twój kod mapy może zostać pominięty
  O P17
  przed wysłaniem proszę upewnij się, że twoja mapa spełnia wszystkie kryteria
  • żadnych obiektów szamana w tym kotwic
  • brak tła
  • brak dekoracji np: (roślin,mebli itd..)
  • mapa bez kolizji/partnerów/nocy/przewijania/mapy defilante
  • brak dynamicznych gruntów
  • używaj domyślnych wartości dla gruntów z wyjątkiem trampolin przykładowo dla map wj
  • użyj rozumu
  translation: Czuowiek
@546060
@546062
 
Last edited:
Top
"Dev-TR" theme by Soulzone