Devs' Speech: December

Sevenops

Founder
Staff Member
Admin


 • Inactive Accounts:
  We added a minus(-) sign to the beginning of inactive accounts for more than a year.
  Thus, new users will have more name options.
  You can enter minus-sign accounts with normal username, but you will have a minus sign in your name.
  We now provide access to the game via mail.
  Invite System:
  We intend to make the invitation to the game more active.
  Note: the person invited to be counted must reach at least 50 000 cheese.
  When you invite ten or more people, new features will be opened:
  • Ability to choose the name color in public chat.
  • Select a tag without a number (example: Sevenops#seven)
  Live Ranking:
  mfrank.ist is quite old and refreshing daily.
  That's why we have created a new ranking system and it's refreshing even faster than a second:mf-6:.
  Well what does it mean ?
  This means that we can now reward you according to the rankings.
  In the new system there are four types of ranking available daily, weekly, monthly, general.

  The daily ranking is reset every day at midnight (12am/00:00).
  The weekly ranking is reset every week on Monday.
  The monthly ranking is being reset in each month.
  The general ranking is not reset at all, but I have heard it will be reset after 100 years:mf-9:.

  Title stars defines type of ranking which you have achieved this title
  • Daily 1 star
  • Weekly 3 stars
  • Monthly 5 stars
  • General 9 stars
  Here is the current title list we think of :

  Title ID​

  Title

  Requirements

  4000​

  Emperor of Racing | Empress of Racing

  1st place in racing ranking.​

  4001​

  Duke of Racing | Duchess of Racing

  2nd place in racing ranking.​

  4002​

  Count of Racing | Countess of Racing

  3rd place in racing ranking.​

  4003​

  Emperor of Bootcamp | Empress of Bootcamp

  1st place in bootcamp ranking.​

  4004​

  Duke of Bootcamp | Duchess of Bootcamp

  2nd place in bootcamp ranking.​

  4005​

  Count of Bootcamp | Countess of Bootcamp

  3rd place in bootcamp ranking.​

  4006​

  Emperor of Defilante | Empress of Defilante

  1st place in defilante ranking.​

  4007​

  Duke of Defilante | Duchess of Defilante

  2nd place in defilante ranking.​

  4008​

  Count of Defilante | Countess of Defilante

  3rd place in defilante ranking.​

  4009​

  Divine Shaman

  1st place in shaman ranking.​


  4010​

  Holy Mouse

  2nd place in shaman ranking.​


  4011​

  Profaned Mouse

  3rd place in shaman ranking.​


  How to earn points in ranking ?

  In racing, bootcamp, defilante rankings this is simple
  First = +5 point
  Second = +3 point
  Third = +2 point
  Others = +1 point
  Shaman ranking
  Normal = Saved mice in round
  Hard Mode = Saved mice in round * 2
  Divine Mode = Saved mice in round * 3

  Have fun everyone!

 • Nieaktywne konta:
  Wszystkie konta które nie zalogowały się od roku od teraz będą otrzymywały do swojego nicku minus(-).
  Tym samym chcemy dać możliwość utworzenia więcej nowych kont.
  Można za to śmiało zalogować się bez znaku minusa w ekranie logowania.
  Można teraz też zalogować się do gry poprzez mail.

  System zaproszeń do gry:
  Chcemy zaprosić więcej myszek do gry i sprawić by system zaproszeń był częściej używany.
  Jeśli zaprosisz 10 lub więcej myszek, odblokują Ci się nowe możliwości!:
  • Możliwość wyboru własnego koloru nicku na czacie,
  • Wybór własnego tagu innego niż z cyframi (np.: Sevenops#seven)
  Uwaga: Aby zaliczono zaproszoną przez Ciebie osobę, ona musi zebrać 50tys serka.

  Ranking na żywo:
  Nasz MFRank.ist był stary i aktualizował się tylko kilka razy na dzień.
  Ale teraz polepszyliśmy go i teraz aktualizuje się szybciej niż w sekundę :mf-6:.
  Co to oznacza?
  Tyle, że teraz możemy wynagradzać aktywne myszki!
  Wprowadziliśmy nowy system rankingu: dzienny, tygodniowy, miesięczny i ogólny.

  Ranking dzienny resetuje się codziennie o 00:00.
  Ranking tygodniowy resetuje się co każdy poniedziałek.
  Ranking miesięczny resetuje się co każdy pierwszy dzień miesiąca.
  Ranking ogólny nie resetuje się w ogóle, chociaż chodzą plotki że dzieje się to raz na 100 lat :mf-9:.

  Utworzyliśmy też kilka nowych tytułów z gwiazdkami w zależności od pozycji w rankingu. Ilość gwiazdek zależy od typu rankingu w którym się osiągnęło dany tytuł:
  • Dzienny 1 gwiazdka
  • Tygodniowy 3 gwiazdki
  • Miesięczny 5 gwiazdki
  • Ogólny 9 gwiazdek
  Obecna lista nagród wygląda następująco:

  ID Tytułu​

  Nazwa

  Wymagania

  4000​

  Emperor of Racing | Empress of Racing

  1 miejsce w rankingu racing.​

  4001​

  Duke of Racing | Duchess of Racing

  2 miejsce w rankingu racing.​

  4002​

  Count of Racing | Countess of Racing

  3 miejsce w rankingu racing.​

  4003​

  Emperor of Bootcamp | Empress of Bootcamp

  1 miejsce w rankingu bootcamp.​

  4004​

  Duke of Bootcamp | Duchess of Bootcamp

  2 miejsce w rankingu bootcamp.​

  4005​

  Count of Bootcamp | Countess of Bootcamp

  3 miejsce w rankingu bootcamp.​

  4006​

  Emperor of Defilante | Empress of Defilante

  1 miejsce w rankingu defilante.​

  4007​

  Duke of Defilante | Duchess of Defilante

  2 miejsce w rankingu defilante.​

  4008​

  Count of Defilante | Countess of Defilante

  3 miejsce w rankingu defilante.​

  4009​

  Divine Shaman

  1 miejsce w rankingu uratowanych myszek.​


  4010​

  Holy Mouse

  2 miejsce w rankingu uratowanych myszek.​


  4011​

  Profaned Mouse

  3 miejsce w rankingu uratowanych myszek.​


  Jak przeliczane są punkty w rankingu?


  W Racing, Bootcamp i Defilante
  Pierwsze miejsce = +5 punkty
  Drugie miejsce = +3 punkty
  Trzecie miejsce = +2 punkty
  Inne = +1 punkt
  Ranking uratowanych myszek
  Tryb Normalny = 1 punkt za każdą uratowaną myszkę
  Tryb Trudny = 2 punkty za każdą uratowaną myszkę
  Tryb Boski = 3 punkty za każdą uratowaną myszkę

  Bawcie się dobrze!


 • İnaktif Hesaplar:
  1 yıldan fazladır inaktif olan hesapların kullanıcı adlarının başlarına eksi (-) işareti koyduk.
  Böylece, yeni kullanıcıların daha fazla kullanıcı adı seçeneği olacak.
  Başına eksi işareti konulmuş hesaplarınıza, normal kullanıcı adınız ile giriş yapabilirsiniz fakat yine de otomatik olarak başına eksi işareti eklenecek.
  Artık oyuna e-posta yoluyla erişim sağlıyoruz.

  Davet/Referans Sistemi:
  Referans sistemini daha aktif hale getirmek istiyoruz.
  Not: Davet edilen kişinin sayılması için en az 50 bin peynir.
  On ve üzeri kişi davet ettiğinizde şu özellikler açılacak:
  • Genel sohbette isim rengini değiştirmek,
  • Harf içeren kullanıcı etiketleri (örneğin: Sevenops#seven)
  Canlı Sıralama (Ranking):
  mfrank.ist oldukça eski ve günlük yenileniyor.
  Ve işte bu yüzden, saniyeden bile daha hızlı sürede yenilenen yeni bir sıralama sistemi yarattık! :mf-6:
  Tamam peki bu ne anlama geliyor?
  Bundan sonra sizi, sıralamanıza göre ödüllendirebileceğimiz anlamına geliyor!
  Bu sistemde, günlük, haftalık, aylık ve genel olmak üzere 4 farklı tip sıralama var.

  Günlük sıralama her gece yarısında (00:00'da) sıfırlanıyor.
  Haftalık sıralama her hafta Pazartesi günü sıfırlanıyor.
  Aylık sıralama her ay sıfırlanıyor.
  Genel sıralamanın sıfırlandığı söylenemez fakat 100 yıl sonra sıfırlanabileceği konuşuluyor. :mf-9:

  Unvanlardaki yıldızlar, o başlığa ulaştığınız sıralama türünü tanımlar.
  • Günlük, 1 yıldız
  • Haftalık, 3 yıldız
  • Aylık, 5 yıldız
  • Genel, 9 yıldız
  Ve işte güncel sıralama unvanları.

  Unvan Kodu​

  Unvan (Erkek | Kadın)

  Gereksinim

  4000​

  Emperor of Racing | Empress of Racing

  Racing sıralamasında birincilik.​

  4001​

  Duke of Racing | Duchess of Racing

  Racing sıralamasında ikincilik.​

  4002​

  Count of Racing | Countess of Racing

  Racing sıralamasında üçüncülük.​

  4003​

  Emperor of Bootcamp | Empress of Bootcamp

  Bootcamp sıralamasında birincilik.​

  4004​

  Duke of Bootcamp | Duchess of Bootcamp

  Bootcamp sıralamasında ikincilik.​

  4005​

  Count of Bootcamp | Countess of Bootcamp

  Bootcamp sıralamasında üçüncülük.​

  4006​

  Emperor of Defilante | Empress of Defilante

  Defilante sıralamasında birincilik.​

  4007​

  Duke of Defilante | Duchess of Defilante

  Defilante sıralamasında ikincilik.​

  4008​

  Count of Defilante | Countess of Defilante

  Defilante sıralamasında üçüncülük.​

  4009​

  Divine Shaman

  Şaman sıralamasında birincilik.​


  4010​

  Holy Mouse

  Şaman sıralamasında ikincilik.​


  4011​

  Profaned Mouse

  Şaman sıralamasında üçüncülük.​


  Sıralamada puan nasıl kazanılır?

  Racing, bootcamp ve defilante için puan kazanmak oldukça basit.
  Birincilik = +5 puan
  İkincilik = +3 puan
  Üçüncülük = +2 puan
  diğer = +1 puan

  Şaman Sıralaması
  Normal = O turda kurtarılan fareler.
  Zor Mod = O turda kurtarılan fareler * 2
  Kutsal Mod = O turda kurtarılan fareler * 3

  Herkese iyi eğlenceler!​

 • Inaktív fiókok:
  Hozzáadtunk egy mínusz (-) jelet azoknak a fiókoknak az elejére, amik már több mint egy éve inaktívak.
  Az új felhasználóknak lehetőségük lesz több név-opcióra a fiókjuk nevéhez.
  Létrehozhatsz mínusz (-) jelű fiókneveket is normál felhasználónévvel.
  Hozzáférést biztosítunk a játékhoz email címen keresztül is.

  Rendszer-meghívó:
  A játék meghívóját aktívabbá szándékozzuk tenni.
  Megjegyzés: a meghívott személynek legalább 50 000 sajtot kell elérnie.
  Tíz vagy tíznél több ember meghívása esetén új funkciók nyílnak meg előtted:
  • a név színének megváltoztatása a nyilvános csevegésben.
  • kiválszthatod a neved után lévő névtáblát számok nélkül is (Pl: Sevenops#seven)
  Rangsorolás:
  A mfrank.ist már régi és naponta frissítendő.
  Ezért hoztunk létre új rangsorolási rendszert, ami egy másodpercnél gyorsabban frissül mint a second:mf-6:.
  Mit jelent ez pontosan?
  Ez azt jelenti, hogy mostantól a rangsorolásod szerint jutalmazhatunk meg.
  Az új rendszerben négyféle rangsor található; a napi, heti, havi, és az általános rangsorolás.

  A napi rangsor minden nap 00:00 órakor lenullázódik.
  A heti rangsor minden Hétfőn nullázódik le
  A havi rangsor minden hónapban nullázódik le.
  Az általános rangsor egyáltalán nem nullázódik le, de hallottam, hogy 100 év után újraindul:mf-9:.

  A csillagok határozzák meg a rangsorolás típusát amit elértél a címekben.
  • Napi 1 csillag
  • Heti 3 csillag
  • Havi 5 csillag
  • Átalánosan 9 csillag
  Itt van az aktuális címlista, melyre gondoltunk:

  Title ID​

  Title

  Requirements

  4000​

  Emperor of Racing | Empress of Racing

  1st place in racing ranking.​

  4001​

  Duke of Racing | Duchess of Racing

  2nd place in racing ranking.​

  4002​

  Count of Racing | Countess of Racing

  3rd place in racing ranking.​

  4003​

  Emperor of Bootcamp | Empress of Bootcamp

  1st place in bootcamp ranking.​

  4004​

  Duke of Bootcamp | Duchess of Bootcamp

  2nd place in bootcamp ranking.​

  4005​

  Count of Bootcamp | Countess of Bootcamp

  3rd place in bootcamp ranking.​

  4006​

  Emperor of Defilante | Empress of Defilante

  1st place in defilante ranking.​

  4007​

  Duke of Defilante | Duchess of Defilante

  2nd place in defilante ranking.​

  4008​

  Count of Defilante | Countess of Defilante

  3rd place in defilante ranking.​

  4009​

  Divine Shaman

  1st place in shaman ranking.​


  4010​

  Holy Mouse

  2nd place in shaman ranking.​


  4011​

  Profaned Mouse

  3rd place in shaman ranking.​


  Hogyan szerezhetsz pontokat a rangsoroláshoz?

  Racing, Bootcamp és Defilante pontokat gyűjthetsz ilyen egyszerűen
  Első hely: +5 pont
  Második hely: +3 pont
  Harmadik hely: +2 pont
  Egyéb hely: +1 pont
  Sámán rangsorolás:
  Normál mód: Megmentett egerek száma egy körben
  Nehéz mód: Megmentett egerek száma egy körben *2
  Isteni mód: Megmentett egerek száma egy körben *3

  Have fun everyone!


 • Conturi inactive:
  Noi am adăugat semnul minus(-) la începutul conturilor inactive de mai mult de un an.
  Prin urmare, jucătorii noi vor avea mai multe opțiuni la nume.
  Poți să îți pui semnul minus la contul cu nume normal, dar o să ai semnul minus în numele tău.
  Putem oferi acum accesul la joc prin mail.

  Sistemul de invitații:
  Noi intenționăm să facem invitațiile la joc mai active.
  Notă: persoana invitată trebuie să strângă 50.000 de brânze.
  Când inviți 10 sau mai multe persoane, ai acces la lucruri noi:
  • abilitatea de a-ți alege culoarea numelui în chat-ul public
  • selectarea unei etichete fără număr (exemplu: Sevenops#seven)
  Clasament live:
  mforum.ist este destul de vechi și de actualizat zilnic.
  Din această cauză noi am creat un nou sistem de clasificare și actualizare a acestuia chiar mai rapid decât o secundă :mf-6:.
  Ce înseamnă asta?
  Asta înseamnă că acum vă putem recompensa în funcție de clasament.
  În noul sistem există patru tipuri de ranguri disponibile zilnic, săptămânal, lunar, general.

  Clasamentul zilnic este resetat la miezul nopți (12am/00:00).
  Clasamentul săptămânal este resetat în fiecare săptămână lunea.
  Clasamentul lunar este resetat în fiecare lună.
  Clasamentul general nu este resetat deloc, dar am auzit că va fi resetat peste 100 de ani. :mf-9:.

  Titlurile de stele definesc tipul rangului la care ai obțiut acest titlu:
  • Zilnic o stea
  • Săptămâna trei stele
  • Lunar 5 stele
  • General 9 stele
  Iată lista de titluri actuală la care ne gândim:

  Title ID​

  Title

  Requirements

  4000​

  Emperor of Racing | Empress of Racing

  Locul I în clasamentul racing.​

  4001​

  Duke of Racing | Duchess of Racing

  Locul al II-lea în clasamentul racing.​

  4002​

  Count of Racing | Countess of Racing

  Locul al III-lea în clasamentul racing.​

  4003​

  Emperor of Bootcamp | Empress of Bootcamp

  Locul I în clasamentul bootcamp.​

  4004​

  Duke of Bootcamp | Duchess of Bootcamp

  Locul al II-lea în clasamentul bootcamp.​

  4005​

  Count of Bootcamp | Countess of Bootcamp

  Locul al III-lea în clasamentul bootcamp.​

  4006​

  Emperor of Defilante | Empress of Defilante

  Locul I în clasamentul defilante.​

  4007​

  Duke of Defilante | Duchess of Defilante

  Locul al II-lea în clasamentul defilante.​

  4008​

  Count of Defilante | Countess of Defilante

  Locul al III-lea în clasamentul deflante.​

  4009​

  Divine Shaman

  Locul I în clasamentul șamanului.​


  4010​

  Holy Mouse

  Locul al II-lea în clasamentul șamanului.​


  4011​

  Profaned Mouse

  Locul al III-lea în clasamentul șamanului.​


  Cum câștig puncte pentru clasament?


  La racing, bootcamp și defilante clasamentele sunt simple:
  Locul 1: +5 puncte
  Locul 2: +3 puncte
  Locul 3: +2 puncte
  Alții: +1 punct

  Clasamentul șamanului:
  Normal: șoriceii salvați în rundă
  Modul dificil: șoriceii salvați în rundă * 2
  Modul divin: șoriceii salvați în rundă * 3


  Distracție plăcută!


 • Contas Inativas:
  Recentemente nós adicionamos um sinalzinho de menos(-) no início do nick daquelas contas que estão inativas a mais de um ano.
  Assim, novos jogadores terão mais opções de nicks.
  Você pode logar em sua conta com o nome de usuário normalmente, porém sua conta permanecerá com o sinal negativo.
  Nós agora providenciamos também o acesso ao jogo via mail.
  Sistema de Convites:
  Nós pretendemos tornar o sistema de convites ao jogo mais ativo.
  Nota: a pessoa convidada para ser contada deve coletar pelo menos 50k (cinquenta mil) de queijos coletados.
  Quando você convidar dez ou mais pessoas, novos recursos serão disponibilizados:
  • Habilidade para escolher a cor do seu nick no chat público.
  • Usar uma tag com um nome secundário (exemplo: Sevenops#seven)
  Ranking em Jogo:
  mforum.ist é muito antigo, porém é atualizado diariamente.
  E é por isso que nós criamos um novo sistema de ranking, ele é atualizado 10x mais rápido que um segundo. 😎
  Bom.. O que isso quer dizer?
  Isso significa que a agora podemos recompensá-los de acordo com seu pódio nos rankings. No novo sistema agora existem quatro tipos de ranking disponível: diário, semanal, mensal e geral.

  O ranking diário é resetado todos os dias à meia-noite (12am/00:00).
  O ranking semanal é resetado todas as semanas sempre nas segundas-feiras.
  O ranking mensal está sendo resetado de mês em mês.
  O ranking geral não será resetado, mas ouvi boatos de que ele será resetado após 100 anos. :p

  As estrelas contidas nos títulos define o tipo de ranking que você alcançou esse título.
  • Diário: 1 estrela
  • Semanal: 3 estrelas
  • Mensal: 5 estrelas
  • Geral: 9 estrelas
  Aqui está uma pequena lista dos atuais títulos que já pensamos:

  ID do título​

  Título

  Requisitos

  4000​

  Emperor of Racing | Empress of Racing

  1º lugar no ranking de racing.​

  4001​

  Duke of Racing | Duchess of Racing

  2º lugar no ranking de racing.​

  4002​

  Count of Racing | Countess of Racing

  3º lugar no ranking de racing.​

  4003​

  Emperor of Bootcamp | Empress of Bootcamp

  1º lugar no ranking de bootcamp.​

  4004​

  Duke of Bootcamp | Duchess of Bootcamp

  2º lugar no ranking de bootcamp.​

  4005​

  Count of Bootcamp | Countess of Bootcamp

  3º lugar no ranking de bootcamp.​

  4006​

  Emperor of Defilante | Empress of Defilante

  1º lugar no ranking de defilante.​

  4007​

  Duke of Defilante | Duchess of Defilante

  2º lugar no ranking de defilante.​

  4008​

  Count of Defilante | Countess of Defilante

  3º lugar no ranking de defilante.​

  4009​

  Divine Shaman

  1º lugar no ranking de shaman.​


  4010​

  Holy Mouse

  2º lugar no ranking de shaman​


  4011​

  Profaned Mouse

  3º lugar no ranking de shaman.​


  Como obter pontos no ranking ?

  Isso é fácil! No ranking de racing, bootcamp, defilante:
  Primeiro = +5 pontos
  Segundo = +3 pontos
  Terceiro = +2 pontos
  Outros = +1 pontos
  Ranking de Shaman
  Modo Normal = Ratos salvos na rodada
  Modo difícil = Ratos salvos na rodada * 2
  Modo divino = Ratos salvos na rodada * 3

  Tenham todos uma ótima diversão! <3
 
Last edited by a moderator:

Fdk

Cheesus
Cool
 
Love being able to to have more usernames available! Awesome announcements.
 

Tylenol

Little Mouse
Am i dumb? i dont understand the invitation thing. Can someone explain?
 
Am i dumb? i dont understand the invitation thing. Can someone explain?
Use /ref to view the list of accounts registered with the referral link you're given when you do /ref. Have a few friends that don't play Miceforce? Invite them by linking the referral link you're given. Once you've invited 10 people to the game you have the ability to select a tag without a number + choose a chat color.
 

Tylenol

Little Mouse
Use /ref to view the list of accounts registered with the referral link you're given when you do /ref. Have a few friends that don't play Miceforce? Invite them by linking the referral link you're given. Once you've invited 10 people to the game you have the ability to select a tag without a number + choose a chat color.
Ah thank you, makes more sense now
 

Invalnorious

Former PL & INT Community Manager
Lit as hell
 
Top
"Dev-TR" theme by Soulzone